Portrait of V.I. Maikov. Fyodor Stepanovich ROKOTOV

Portrait of V.I. Maikov. Fyodor Stepanovich ROKOTOV

Portrait of V.I. Maikov